Burgemeestersvacature Bloemendaal

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Bloemendaal
Inwonertal Ca 24.000 inwoners
Profielschetsvergadering 15 februari 2024
Plaatsing in Staatscourant 21 februari 2024
Sluiting sollicitatietermijn 13 maart 2024
Inlichtingen opvragen Maart/April 2024
Ontvangst sollicitanten door cvdK Mei 2024
Selectie vertrouwenscommissie Half juni 2024
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half juni – begin juli 2024
Besloten raadsvergadering Eerste helft juli  2024
Advies CvdK Vóór half juli 2024
Werkzaamheden BZK Half juli tot eind september 2024
Benoeming per Oktober 2024
Installatie en beëdiging 3 oktober 2024
Ambtswoning beschikbaar Ja

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl