Burgemeestersvacature Castricum

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Castricum
Inwonertal Ca 36.500 inwoners
Profielschetsvergadering 1 juni 2023
Plaatsing in Staatscourant 21 augustus 2023
Sluiting sollicitatietermijn 18 september 2023
Inlichtingen opvragen September / oktober 2023
Ontvangst sollicitanten door CvdK Eind oktober / begin november 2023
Selectie vertrouwenscommissie Half november 2023
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half november – half december 2023
Besloten raadsvergadering Half december 2023
Advies CvdK Tweede helft januari 2024
Werkzaamheden BZK Tweede helft januari 2024 – eind maart 2024
Benoeming per Tweede helft maart 2024
Installatie en beëdiging 28 maart 2024 te 19.30 uur
Ambtswoning beschikbaar Nee



Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht