Burgemeestersvacature Dijk en Waard

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Dijk en Waard
Inwonertal Ca 86.800 inwoners
Profielschetsvergadering 1 februari 2022
Plaatsing in Staatscourant 3 februari 2022
Sluiting sollicitatietermijn 24 februari 2022
Inlichtingen opvragen Maart 2022
Ontvangst sollicitanten door CvdK Eerste helft april 2022
Selectie vertrouwenscommissie Medio april 2022
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Tweede helft april /eerste helft mei 2022
Besloten raadsvergadering Medio mei 2022
Advies CvdK Tweede helft mei 2022
Werkzaamheden BZK Juni / eerste helft juli 2022
Benoeming per Juli 2022
Installatie en beëdiging 13 juli 2022
Ambtswoning beschikbaar NeeSollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.