Burgemeestersvacature Drechterland

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Drechterland
Inwonertal Ca. 21.000 inwoners
Profielschetsvergadering 9 november 2023
Plaatsing in Staatscourant 20 november 2023
Sluiting sollicitatietermijn 11 december 2023
Inlichtingen opvragen Januari 2024
Ontvangst sollicitanten door CvdK Februari 2024
Selectie vertrouwenscommissie Begin maart 2024
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Begin maart – begin april 2024
Besloten raadsvergadering Half april 2024
Advies CvdK Eind april 2024
Werkzaamheden BZK Eind april tot eind juni 2024
Benoeming per Eind juni 2024
Installatie en beëdiging 27 juni 2024
Ambtswoning beschikbaar Nee

 
Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.