Burgemeestersvacature Enkhuizen

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Enkhuizen
Inwonertal Ca 18.885 inwoners
Profielschetsvergadering 24 april 2024
Plaatsing in Staatscourant 1 mei 2024
Sluiting sollicitatietermijn 22 mei 2024
Inlichtingen opvragen Mei/Juni 2024
Ontvangst sollicitanten door CvdK Eerste helft juli 2024
Selectie vertrouwenscommissie Begin september 2024
Werkzaamheden vertrouwenscommissie September 2024
Besloten raadsvergadering Eerste helft oktober 2024
Advies CvdK Voor half oktober 2024
Werkzaamheden BZK Half oktober tot begin december 2024
Benoeming per December 2024
Installatie en beëdiging 10 december 2024
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.

Contact

Heeft u vragen over de procedure, neemt u dan contact op met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, via 023 - 514 44 04 of via het e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.