Burgemeestersvacature Enkhuizen

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Enkuizen
Vacature per 10 Januari 2018
Inwonertal 18.500 (bron: CBS per 1-1-2017)
Profielschetsvergadering 7 Mei 2018
Plaatsing in Staatscourant 14 Mei 2018
Sluiting sollicitatietermijn 4 Juni 2018
Inlichtingen opvragen Juni 2018
Ontvangst sollicitanten door CvdK Juli 2018
Selectie vertrouwenscommissie Begin september 2018
Werkzaamheden vertrouwenscommissie September 2018
Besloten raadsvergadering Begin oktober 2018
Advies CvdK Oktober 2018
Werkzaamheden BZK November 2018
Benoeming per November/December 2018
Installatie en beëdiging 29 November 2018
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.

 

 

Uitgelicht