Burgemeestersvacature Heemskerk

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Heemskerk
Inwonertal Ca 39.300 inwoners
Profielschetsvergadering 9 juni 2022
Plaatsing in Staatscourant 13 juni 2022
Sluiting sollicitatietermijn 4 juli 2022
Inlichtingen opvragen Juli/augustus 2022
Ontvangst sollicitanten door CvdK Tweede helft augustus/eerst helft september 2022
Selectie vertrouwenscommissie Eerste helft september 2022
Werkzaamheden vertrouwenscommissie September/eerste helft oktober 2022
Besloten raadsvergadering Eerste helft oktober 2022
Advies CvdK Tweede helft oktober 2022
Werkzaamheden BZK November/eerste helft december 2022
Benoeming per 15 december 2022
Installatie en beëdiging 15 december 2022
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.