Burgemeestersvacature Heiloo

Gemeente Heiloo

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Inwonertal Ca 24.000 inwoners
Profielschetsvergadering 20 januari 2021
Plaatsing in Staatscourant 25 januari 2021
Sluiting sollicitatietermijn 15 februari 2021
Inlichtingen opvragen Tweede helft februari / maart 2021
Ontvangst sollicitanten door cvdK Maart 2021 / eerste helft april 2021
Selectie vertrouwenscommissie Half april 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half april 2021 / tweede helft mei 2021
Besloten raadsvergadering Tweede helft mei 2021
Advies cvdK Eind mei 2021
Werkzaamheden BZK Juni 2021
Benoeming per Juli 2021
Installatie en beëdiging 8 juli 2021
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl