Burgemeestersvacature Hilversum

(23 augustus 2021)

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Hilversum
Inwonertal Ca 91.000 inwoners
Profielschetsvergadering 6 juli 2021
Plaatsing in Staatscourant 23 augustus 2021
Sluiting sollicitatietermijn 13 september 2021
Inlichtingen opvragen Tweede helft september / oktober 2021
Ontvangst sollicitanten door CvdK Eind oktober / begin november 2021
Selectie vertrouwenscommissie Eerste helft november 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Tweede helft november / begin december 2021
Besloten raadsvergadering Eerste helft december 2021
Advies CvdK Tweede helft december 2021
Werkzaamheden BZK Januari / februari 2022
Benoeming per Februari 2022
Installatie en beëdiging 16 februari 2022
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.