Burgemeestersvacature Koggenland

(25 november 2019)
Gemeente Koggenland

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Inwonertal Ca 22.700 inwoners (per 1 januari 2019)
Profielschetsvergadering 18 november 2019
Plaatsing in Staatscourant 25 november 2019
Sluiting sollicitatietermijn Vóór 17 december 2019
Inlichtingen opvragen Januari 2020
Ontvangst sollicitanten door CvdK Februari 2020
Selectie vertrouwenscommissie Half maart 2020
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half maart 2020 tot eerste helft april 2020
Besloten raadsvergadering Half april 2020
Advies CvdK Tweede helft april 2020
Werkzaamheden BZK Mei 2020
Benoeming per Eerste helft juni 2020
Installatie en beëdiging 3 juni 2020 te 20:00
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl