Burgemeestersvacature Landsmeer

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Landsmeer
Inwonertal Ca 11.500 inwoners
Profielschetsvergadering 22 september 2020
Plaatsing in Staatscourant 30 september 2020
Sluiting sollicitatietermijn 21 oktober 2020
Inlichtingen opvragen November/december 2020
Ontvangst sollicitanten door CvdK Januari 2021
Selectie vertrouwenscommissie Eerste helft februari 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Februari/Eerste helft maart 2021
Besloten raadsvergadering Eerste helft maart 2021
Advies CvdK Eerste helft maart 2021
Werkzaamheden BZK Maart/april 2021
Benoeming per Mei 2021
Installatie en beëdiging 19 mei 2021
Ambtswoning beschikbaar NeeSollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.