Burgemeestersvacature Laren

(08 maart 2019)

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Laren
Vacature per 6 september 2017
Inwonertal Circa 11.146 inwoners per 1 januari 2018
Profielschetsvergadering 5 maart 2019
Plaatsing in Staatscourant 8 maart 2019
Sluiting sollicitatietermijn 29 maart 2019
Inlichtingen opvragen en ontvangst sollicitanten April / mei 2019
Selectie vertrouwenscommissie Eind mei 2019
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Juni 2019
Besloten raadsvergadering Begin juli 2019
Advies CvdK Vóór half juli 2019
Zomerreces Juli / augustus 2019
Werkzaamheden BZK Augustus / september 2019
Benoeming per September 2019
Installatie en beëdiging 30 september 2019 te 20.00 uur
Ambtswoning beschikbaar Ja

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl