Burgemeestersvacature Opmeer

(11 januari 2021)

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Opmeer
Inwonertal Circa 11.836 inwoners
Profielschetsvergadering 15 december 2020
Plaatsing in Staatscourant 11 januari 2021
Sluiting sollicitatietermijn 1 februari 2021
Inlichtingen opvragen Februari 2021
Ontvangst sollicitanten door CvdK Maart 2021
Selectie vertrouwenscommissie Eind maart 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie April 2021
Besloten raadsvergadering Eind april 2021
Advies CvdK Eerste helft mei 2021
Werkzaamheden BZK Tweede helft mei / juni 2021
Benoeming per Juli 2021
Installatie en beëdiging 1 juli 2021
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl