Burgemeestersvacature Purmerend

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Purmerend
Vacature per 1 juni 2022
Inwonertal Ca 91.793 inwoners (CBS per 1 januari 2022)
Profielschetsvergadering 31 maart 2022
Plaatsing in Staatscourant 4 april 2022
Sluiting sollicitatietermijn 25 april 2022
Inlichtingen opvragen Mei 2022
Ontvangst sollicitanten door CvdK 1ste helft juni 2022
Selectie vertrouwenscommissie Medio juni 2022
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Tweede helft juni / eerste helft juli 2022
Besloten raadsvergadering Medio juli 2022
Advies CvdK Tweede helft juli 2022
Werkzaamheden BZK Augustus / september 2022
Benoeming per 22 september 2022
Installatie en beëdiging 22 september 2022
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.