Coronamonitor

Om de effecten van het coronavirus in Noord-Holland in kaart te brengen maakt de provincie een coronamonitor.

Impact-analyse en monitor economie

Om het effect op de Noord-Hollandse economie in beeld te brengen, is een impact-analyse uitgevoerd en een monitor opgezet. Bij de impact-analyse is gekeken naar de Noord-Hollandse economische structuur en hoe de economie zich ontwikkelt volgens de verwachtingen van verschillende partijen, zoals het Centraal Planbureau (CPB), International Monitary Fund (IMF), Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en verschillende banken.

De monitor bevat economische indicatoren die regelmatig worden bijgewerkt. Zo is te zien in welke sectoren bedrijven in zwaar weer komen, waar mogelijke faillissementen ontstaan en brengt het de effecten op de beroepsbevolking en werkgelegenheid in beeld.

Sinds medio 2021 verschijnt de monitor 1 keer per kwartaal. Uit de versie van 27 augustus blijkt dat veel indicatoren zich gunstig ontwikkelen. De werkloosheid daalt, het aantal vacatures neemt toe en het vertrouwen bij consumenten en het bedrijfsleven is gestegen. De volgende versie verschijnt na afloop van het derde kwartaal. 

Uitgelicht