Coronamonitor

Om de effecten van het coronavirus in Noord-Holland in kaart te brengen maakt de provincie een coronamonitor.

Impact-analyse en monitor economie

Om het effect op de Noord-Hollandse economie in beeld te brengen, is een impact-analyse uitgevoerd en een monitor opgezet. Bij de impact-analyse is gekeken naar de Noord-Hollandse economische structuur en hoe de economie zich ontwikkelt volgens de verwachtingen van verschillende partijen, zoals het Centraal Planbureau (CPB), International Monitary Fund (IMF), Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en verschillende banken.

De monitor bevat economische indicatoren die regelmatig worden bijgewerkt. Zo is te zien in welke sectoren bedrijven in zwaar weer komen, waar mogelijke faillissementen ontstaan en brengt het de effecten op de beroepsbevolking en werkgelegenheid in beeld.

Vanaf medio 2021 verschijnt de monitor 1 keer per kwartaal. In de versie van 30 april was te lezen dat het vertrouwen bij bedrijven en consumenten toeneemt. Uit de laatste versie (4 juni) blijkt dat de werkloosheid in het 1e kwartaal van 2021 flink is gedaald t.o.v. het 4e kwartaal 2020. De volgende versie verschijnt eind augustus. 

Uitgelicht