Coronamonitor

Om de effecten van het coronavirus in Noord-Holland in kaart te brengen maakt de provincie een coronamonitor.

Impact-analyse en monitor economie

Om het effect op de Noord-Hollandse economie in beeld te brengen, is een impact-analyse uitgevoerd en een monitor opgezet. Bij de impact-analyse is gekeken naar de Noord-Hollandse economische structuur en hoe de economie zich ontwikkelt volgens de verwachtingen van verschillende partijen, zoals het Centraal Planbureau (CPB), International Monitary Fund (IMF), Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en verschillende banken.

De monitor bevat economische indicatoren die regelmatig worden bijgewerkt. Zo is te zien in welke sectoren bedrijven in zwaar weer komen, waar mogelijke faillissementen ontstaan en brengt het de effecten op de beroepsbevolking en werkgelegenheid in beeld.

Sinds juli 2020 verschijnt de monitor 1 keer per maand. In iedere versie van de monitor wordt een thema extra toegelicht. De editie van begin januari liet zien dat bevolkingsgroei in 2020 beduidend lager was dan in 2019. In de versie van eind januari was aandacht voor de landbouwexport en de ontwikkeling van het aantal banen. De laatste versie van 5 maart gaat in op de ontwikkeling van de detailhandel en de toegenomen druk in recreatie- en natuurgebieden.

Uitgelicht