Coronamonitor

Om de effecten van het coronavirus in Noord-Holland in kaart te brengen maakt de provincie een coronamonitor.

Impact-analyse en monitor economie

Om het effect op de Noord-Hollandse economie in beeld te brengen, is een impact-analyse uitgevoerd en een monitor opgezet. Bij de impact-analyse is gekeken naar de Noord-Hollandse economische structuur en hoe de economie zich ontwikkelt volgens de verwachtingen van verschillende partijen, zoals het Centraal Planbureau (CPB), International Monitary Fund (IMF), Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en verschillende banken.

De monitor bevat economische indicatoren die regelmatig worden bijgewerkt. Zo is te zien in welke sectoren bedrijven in zwaar weer komen, waar mogelijke faillissementen ontstaan en brengt het de effecten op de beroepsbevolking en werkgelegenheid in beeld.

In iedere versie van de monitor wordt een thema extra toegelicht. In de versie van 22 mei was dit demografie en op 29 mei de door Panteia uitgewerkte CPB-scenario’s per provincie en de ontwikkeling van WW-uitkeringen per arbeidsmarktregio. De versie van 12 juni gaf een beeld van de ontwikkeling van WW-uitkeringen per gemeente. In de versie van 19 juni werd ingegaan op de nieuwe CPB-raming en de toename van WW-uitkeringen in de maand mei.

Sinds juli verschijnt de monitor 1 keer per maand. In augustus was aandacht voor de CBS cijfers over economische groei en de augustus-raming van het CPB. De laatste versie is van 25 september en gaat o.a. in op het gebruik van de NOW 2.0-regeling.

Download de impact-analyse en monitor economie (versie 25 september, pdf, 3,36 MB)

Download de impact-analyse en monitor economie (versie 21 augustus, pdf, 3,46 MB)

Download de impact-analyse en monitor economie (versie 13 juli, pdf, 2,82 MB)

Download de impact-analyse en monitor economie (versie 19 juni, pdf, 2,83 MB)

Download de impact-analyse en monitor economie (versie 12 juni, pdf, 2,9 MB)

Download de impact-analyse en monitor economie (versie 29 mei, pdf, 2,7 MB)

Omgevingsanalyse

De provincie plaatste tot 29 juni dagelijks een samenvatting van de omgevingsanalyse van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie.

Download samenvatting omgevingsanalyse NKC (versie 26 juni, pdf, 139 kB)

Download samenvatting omgevingsanalyse NKC (versie 25 juni, pdf, 139 kB)

Download samenvatting omgevingsanalyse NKC (versie 24 juni, pdf, 248 kB)

Download samenvatting omgevingsanalyse NKC (versie 23 juni, pdf, 138 kB)

Download samenvatting omgevingsanalyse NKC (versie 22 juni, pdf, 110 kB)

 

Uitgelicht