Economische maatregelen

De provincie Noord-Holland helpt ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis.

Aan het begin van de crisis presenteerde de provincie een hulppakket

Voor de zomer heeft de provincie 2 fondsen in het leven geroepen om de schade van de coronacrisis te beperken: een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van €10 miljoen voor steun aan culturele instellingen en Economisch Herstelfonds van €100 miljoen. 

Noodfonds voor cultuur

Gemeenten hebben in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds van 10 miljoen. De gemeenten dragen hier zelf ook 35% aan bij. In november 2020 hebben 100 culturele instellingen in Noord-Holland gezamenlijk ruim € 11 miljoen aan noodsteun gekregen. Het geld is verdeeld onder 35 musea, 17 (pop)podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen. In april 2021 heeft de provincie gemeenten gevraagd om een voorstel te maken voor de besteding van ruim 4 miljoen euro uit het noodfonds die in 2020 niet is besteed. Het voorstel hiervoor is naar verwachting in juli 2021 klaar. Rond september 2021 is bekend hoe het geld verdeeld wordt.

Herstelfonds 100 miljoen: profijt op lange termijn belangrijk

Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de verduurzaming en de economie te versterken en te vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector.

Lees meer informatie op de projectpagina Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.

PIM helpt ondernemers

Tijdens de eerste lockdown heeft PIM ondernemers geholpen met het wegwijs maken in de landelijke, provinciale en lokale regelingen en het aanvragen van financiële ondersteuning. PIM was met name actief rondom de Corona Overbruggingslening voor snelgroeiende bedrijven. Bedrijven die vragen hebben over financieringsvormen kunnen nog steeds maatwerkadvies krijgen. Ook kan PIM ondersteunen bij het aanvragen van een Corona Overbruggingslening.   

Ondernemers kunnen ook terecht op het KVK Coronaloket

Uitgelicht