Economische maatregelen

De provincie Noord-Holland helpt ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis.

Aan het begin van de crisis presenteerde de provincie een hulppakket

Voor de zomer heeft de provincie 2 fondsen in het leven geroepen om de schade van de coronacrisis te beperken: een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van €10 miljoen voor steun aan culturele instellingen en Economisch Herstelfonds van €100 miljoen. 

Noodfonds voor cultuur

Gemeenten hebben in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds van 10 miljoen. De gemeenten dragen hier zelf ook 35% aan bij. In november 2020 hebben 100 culturele instellingen in Noord-Holland gezamenlijk ruim € 11 miljoen aan noodsteun gekregen. Het geld is verdeeld onder 35 musea, 17 (pop)podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen. Een restantbedrag van € 3,5 miljoen blijft beschikbaar voor 2021.

Herstelfonds 100 miljoen: profijt op lange termijn belangrijk

Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de verduurzaming en de economie te versterken en te vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector.

Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken:

  • Vermindering CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving
  • Versterkte culturele en maatschappelijke sector
  • Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector

Het bedrag van 100 miljoen wordt niet in een keer besteed. De investeringen worden gespreid over een langere periode zodat er ook nog geld is voor opgaven die mogelijk later in de tijd nog naar voren komen. Deze verdeling betekent ook dat Noord-Holland beter kan inspelen op de maatregelen die nog te verwachten zijn vanuit Europa en het Rijk.

De verwachting is dat begin 2021 ruim 16 miljoen euro wordt verdeeld in de vorm van bijvoorbeeld subsidies en opdrachten. Het effect van de inzet van dit geld wordt gemonitord zodat bij een volgende besteding nog meer maatwerk kan worden toegepast.

Vragen of behoefte aan meer informatie over een van de regelingen? Stuur een e-mail naar: herstelfonds@noord-holland.nl

PIM helpt ondernemers

Tijdens de eerste lockdown heeft PIM ondernemers geholpen met het wegwijs maken in de landelijke, provinciale en lokale regelingen en het aanvragen van financiële ondersteuning. PIM was met name actief rondom de Corona Overbruggingslening voor snelgroeiende bedrijven. Bedrijven die vragen hebben over financieringsvormen kunnen nog steeds maatwerkadvies krijgen. Ook kan PIM ondersteunen bij het aanvragen van een Corona Overbruggingslening.   

Ondernemers kunnen ook terecht op het KVK Coronaloket

Uitgelicht

Besteding Herstelfonds 100 miljoen