Economische maatregelen

De provincie Noord-Holland helpt ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis. De 7 maatregelen waarmee de provincie ondernemers en andere getroffen organisaties helpt:

 1. Afspraak is afspraak
  De provincie respecteert afspraken met leveranciers, ongeacht de veranderde omstandigheden. Facturen worden zo snel mogelijk betaald.
   
 2. Online spreekuur
  Er komt een online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten(*). Ondernemers krijgen antwoord op hun vragen over ondersteuningsmaatregelen en de provincie brengt in kaart waar welke problemen spelen.
   
 3. Tijdelijke crisistafel
  De financieringstafel Noord-Holland Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Zo krijgen provincie, financiers en andere netwerkpartners snel zicht op ondernemers in de problemen en kunnen die gericht helpen.
   
 4. Soepele omgang bestaande financieringen
  Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen.
   
 5. Advies over steun en werkkapitaal
  De provincie gebruikt het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt.
   
 6. Coulance voor evenementen
  Door ons gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, kunnen rekenen op coulance. We bekijken of uitgestelde provinciale bijeenkomsten een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.
   
 7. Doorgang bouw en aanbestedingen
  Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden.

*Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM), GO!-NH, Innovatiefonds NH, Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH)

Andere maatregelen worden nog onderzocht. 

Corona-OverbruggingsLening

De criteria voor het aanvragen van een Corona-OverbruggingsLening (COL) zijn bekend. Vanaf 29 april kunnen bedrijven een aanvraag doen. In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

Leningen onder gunstige condities

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. De regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de condities staat in een lijst met vragen en antwoorden. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen 4 tot 9 werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen 3werkweken tot een definitief besluit te komen.

Uitvoering regeling in Noord-Holland

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale online portal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken. Kijk voor meer informatie, de criteria en een link naar de portal op: http://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening

Uitgelicht