Besteding herstelfonds 100 miljoen

Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de verduurzaming en de economie te versterken en te vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector.

Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken:

  • Vermindering CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving
  • Versterkte culturele en maatschappelijke sector
  • Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector

Het bedrag van 100 miljoen wordt niet in een keer besteed. De investeringen worden gespreid over een langere periode zodat er ook nog geld is voor opgaven die mogelijk later in de tijd nog naar voren komen. Deze verdeling betekent ook dat Noord-Holland beter kan inspelen op de maatregelen die nog te verwachten zijn vanuit Europa en het Rijk.

Overzicht subsidies, regelingen en opdrachten

De verwachting is dat begin 2021 ruim 16 miljoen euro wordt verdeeld in de vorm van bijvoorbeeld subsidies en opdrachten. Het effect van de inzet van dit geld wordt gemonitord zodat bij een volgende besteding nog meer maatwerk kan worden toegepast. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen, subsidies en opdrachten. 

Oktober 2020

Verduurzamen woningen

De provincie Noord-Holland trekt € 400.000 uit om woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. De provincie wil corporaties op die manier stimuleren om samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen die zij bezitten. Woningbouwcorporaties kunnen daarvoor een subsidie krijgen van € 5.000 tot € 50.000. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Provincie helpt corporaties woningen te verduurzamen.  

December 2020

Uitvoeringsregeling subsidie Verduurzaming Culturele Instellingen 2021 

De Uitvoeringsregeling verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het eerste pakket aan maatregelen van het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking.

Ontzorgingsprogramma

De provincie Noord-Holland ontvangt € 2 miljoen van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals sportbedrijven en culturele instellingen, te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Met de bijdrage van het Rijk gaat de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten voor maatschappelijk vastgoed. Door de coronacrisis stellen veel eigenaren het verduurzamen van hun panden uit. Noord-Holland wil de verduurzaming op gang houden en heeft daarvoor al een herstelfonds van € 100 miljoen in het leven geroepen. Met het geld van het Rijk kan de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten dat vastgoedeigenaren helpt met advies en ondersteuning op maat.   
 

Uitgelicht