Shownotes podcast: Hoe maken we van Noord-Holland een gruttoparadijs?

In deze shownotes vind je meer informatie over de grutto, agrarisch natuurbeheer, het actieplan weidevogels en de praktische tips van ecoloog Martin Witteveldt.

Meer weten over de grutto

Waar zitten de grutto’s in Noord-Holland?

Laatste trendgegevens

Actieplan Weidevogels Noord-Holland

Wat kun je zelf doen?

Tips van Ecoloog Martin Witteveldt:

  • houd je kat binnen / bind hem een belletje om
  • zorg voor een open landschap waar geen of weinig roofdieren gebruik van maken
  • plaats geen ooievaarsnesten in of naast een weidevogelgebied
  • accepteer dat er bosjes worden verwijderd voor onze nationale vogel
  • koop producten van (lokale) boeren die goed weidevogelbeheer uitvoeren:

Uitgelicht

Podcast Jouw Noord-Holland