Bedrijventerreinen

Criminele activiteiten op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen vormen een goede basis voor georganiseerde criminaliteit. Beperkt toezicht in combinatie met logistiek handige locaties maken bedrijventerreinen aantrekkelijk voor het vestigen van criminele bedrijven.

Ondermijning economie
Bron: FIOD

De afgelopen jaren duiken steeds vaker illegale sigarettenfabrieken op in Nederland. Tussen 2013 en 2022 zijn in Nederland 49 illegale sigarettenfabrieken ontdekt. In Noord-Holland staat sinds 2020 de teller op 3. Het vinden van de fabrieken is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Vaak wisselen zulke productieplekken elke paar weken van locatie. Naast illegale sigarettenfabrieken worden bedrijventerreinen ook gebruikt voor:  

 • Drugslabs 
 • Witwassen 
 • Arbeidsuitbuiting 
 • Opslag en handel van illegale goederen 

Hoe herken je criminele activiteiten op bedrijventerreinen?  

Het kan lastig zijn om criminele activiteiten op bedrijventerreinen te herkennen. Criminelen doen erg hun best om de dit te verhullen. Toch kunnen er signalen zijn: 

 • Veel wisselende bezoekers, vaak voor een kort bezoek 
 • Bezoekers gedragen zich verdacht 
 • Auto's of bestelbusjes worden dicht bij de ingang of zelfs bijna tegen het pand aan geparkeerd 
 • Er is geen gevelreclame bij het bedrijf 
 • De bedrijfsactiviteiten zijn onduidelijk  
 • Veel dure uitgaven, zoals een dure auto, maar een vervallen pand (bestedingspatroon niet in lijn met het bedrijf) 
 • Een slecht onderhouden pand 

Soms zijn er ook signalen die specifiek aan drugs gerelateerd kunnen worden, zoals: 

 • Ongebruikelijke (chemische) geuren (ammoniak, anijs, aceton) 
 • Warme muren 
 • Een zoemend geluid (van afzuiging)

 Pakjes sigaretten in illegale sigarettenfabriek
Bron: FIOD

Wat doet de provincie op het gebied van bedrijventerreinen? 

Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers. Daarom stimuleert de provincie vernieuwing, verduurzaming en herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Hierbij wordt geprobeerd leegstand van bedrijventerreinen te voorkomen en wordt het onderhoud en beheer afgestemd met gemeenten.  

Daarnaast brengt de provincie allerlei partners samen. Van omgevingsdiensten tot parkmanagers, van gemeenten tot rijksambtenaren. De provincie helpt vervolgens met subsidies en door het ondersteunen van goede initiatieven. Zo verleent de provincie subsidie voor het oprichten van ondernemersorganisaties op bedrijventerreinen om het onderlinge contact te bevorderen. Dit maakt elkaar aanspreken op verdachte situaties en het verzamelen van meldingen makkelijker. Op die manier helpen de ondernemers, de politie en gemeenten elkaar. Als iedereen namelijk een steentje bijdraagt en niet wegkijkt voor criminaliteit dan kunnen we samen ondermijning tegengaan. 

Melding maken 

Let op, een verdachte situatie is vaak een combinatie van factoren. Als u iets niet vertrouwt of denkt dat er iets aan de hand is, bel dan altijd de politie en ga niet zelf op onderzoek uit. Ook kunt u een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem