Vervoer

De transportsector

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen in eigendom en in de hele provincie ligt 13.810 kilometer aan wegennetwerk. Dit gaat over fietsverbindingen, busbanen en autowegen. De provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de N-wegen en het aanleggen van nieuwe verbindingen. Transport over de weg door vrachtwagens is essentieel voor het vervoer van goederen door heel het (buiten)land. Vrachtwagens vervoeren alleen niet altijd alleen goederen, ook illegaal transport komt steeds vaker voor. Er worden pakketten drugs, wapens, tabak of andere illegale goederen verstopt tussen ladingen. 

Vaten verdachte inhoud in Lijnden
Hulpdiensten doen uitgebreid onderzoek naar een aantal vaten met verdachte inhoud die is aangetroffen in Lijden (bron: Michel van Bergen)

Bedreigen en omkopen van vrachtwagenchauffeurs  

In de strijd tegen drugs en illegale handel wordt het criminelen zo moeilijk mogelijk gemaakt. Zo zijn er strenge controles in havens en op Schiphol. Op die manier komen criminelen lastiger aan hun illegale goederen. Daardoor wordt de volgende schakel in de keten gezocht: het transport via vrachtwagens. Chauffeurs worden bedreigd of omgekocht om bepaalde pakketten of containers op te halen. De bedragen die chauffeurs hiervoor krijgen zijn relatief hoog in vergelijking met hun salaris. Dit lijkt dus aantrekkelijk. Maar als chauffeurs eenmaal een klus hebben gedaan voor de criminelen, komen zij hier een volgende keer moeilijk onderuit. Ze worden vaak bedreigd en geïntimideerd. De werelden van hardwerkende chauffeurs en van criminelen beginnen door elkaar te lopen. Steeds meer onschuldige burgers worden de illegale handel ingetrokken. Dit is dan ook waar de criminele ondermijning plaatsvindt. 

Wat doet de provincie?  

Om grote bedrijven zoals Royal FloraHolland en Schiphol maar ook industriegebieden zoals het Noordzeekanaalgebied bereikbaar te houden, wordt er vanuit de provincie veel geïnvesteerd in infrastructuur. Zo worden er beter toegankelijke rijbanen aangelegd, soms speciale vrachtwagenbanen en zijn er subsidies beschikbaar voor de aanleg van extra bushaltes.  

Het is helaas niet te voorkomen dat criminelen deze voorzieningen ook gebruiken. Om ondermijning zoveel mogelijk tegen te gaan werkt de provincie samen met bijvoorbeeld omgevingsdiensten en Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC). Zij werken vervolgens samen met onder andere de politie om controles en weerbaarheidstrainingen voor vrachtwagenchauffeurs op te zetten. 

Melding maken

Als u een verdachte situatie tegen komt bel dan de politie of maak een melding bij Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000.