Water, bodem en natuur

Drugsafval 

Als criminelen drugs produceren dan komen daar allerlei restproducten bij vrij, dit noemen we drugsafval. Vaak is dit erg chemisch en gevaarlijk. Criminelen proberen hier ongezien vanaf te komen waardoor schade ontstaat voor mensen, dieren en het milieu.

Drugsafval Lijnden
Drugsafval (bron: Michel van Bergen)

Niet alleen brengt drugsafval opruimen financiële kosten met zich mee. Er bestaat ook altijd een gezondheidsrisico. De chemische stoffen kunnen namelijk brandwonden veroorzaken of een aanslag zijn op gevoelige longen. Daarnaast kunnen bodem- en waterverontreiniging ontstaan. Het opruimen hiervan en het saneren van grond kost veel geld.

Wat is drugsafval en wat gebeurt er mee?  

Om (synthetische) drugs te produceren is een heel proces nodig. De productie van 1 kilo synthetische drugs levert zo’n 18 tot 24 kilo drugsafval op. Het drugsafval wordt vooral gedumpt in of rondom: 

  • Het riool 
  • Sloten, vijvers of meertjes 
  • De natuur of in recreatiegebieden 
  • Mestkelders van boeren 
  • Midden op de weg (criminelen laten de tank leeglopen tijdens het rijden) 

Het belangrijkste is dat criminelen ongezien te werk kunnen gaan. Eventuele schade is voor hen onbelangrijk. Drugsafval is te herkennen aan:  

  • Chemische lucht 
  • Kratten, (blauwe) vaten en jerrycans 
  • Verkleuring van de bodem of natuur 
  • Dode dieren of ongewoon gedrag van dieren 

Het gevaar en de schade van drugsdumpingen en drugsafval 

In de provincie Noord-Holland krijgen we helaas regelmatig te maken met drugsafval. Het grootste gedeelte wordt gedumpt in het riool, maar vaak worden ook jerrycans en containers met afval gedumpt in natuurgebieden of in de polders. Dit bedreigt dieren en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen. Zo kunnen huisdieren brandwonden oplopen als ze in aanraking komen met chemische zuren. In het agrarisch gebied loopt vee het risico te drinken uit een sloot die verontreinigd is door het afval. 

Daarnaast brengt het opruimen ook een grote financiële last met zich mee. Een kleine lozing waarbij er geen vaten lekken kan al snel meer dan €10.000 kosten, een grote opruiming waarbij de chemische stoffen de bodem in zijn getrokken kost al snel meer dan €100.000. 

Drugsafval
Drugsafval (foto: Michel van Bergen)

Wat doet de provincie tegen drugsafval?  

Het is moeilijk drugsdumpingen tegen te gaan omdat dit stiekem gebeurt. Toezicht houden en voorkomen is dus lastig. Wel probeert de provincie de schade zo veel mogelijk te beperken. Zo is er een subsidie voor landeigenaren die slachtoffer zijn geworden van een dumping. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de dader (dader betaalt) maar dit blijkt vaak erg lastig omdat de dader meestal onvindbaar is. Namens de provincie wordt daarom via organisatie BIJ12 een subsidie gegeven aan grondeigenaren voor het opruimen van drugsafval. In 2023 is voor 8 dumplocaties in Noord-Holland subsidie aangevraagd. De totale opruimkosten bedroegen ongeveer €150.000. 

Melding maken

Mocht u drugsafval zien bel dan altijd direct de politie en ga niet zelf op onderzoek uit!