(Indeling) Bijlagenboek

(14 november 2018, pdf, 558kB)

Ter onderbouwing van het Projectplan Waterwet en de uitvoeringsbesluiten (omgevingsvergunning, vergunning- en ontheffing Wet natuurbescherming en de Ontgrondingenvergunning) zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In het Projectplan, de vergunningen en ontheffing wordt verwezen naar de onderzoeken en/of achtergronddocumenten die ten grondslag liggen aan het betreffende besluit. Welke onderzoeken en achtergronddocumenten dit zijn, is te zien onder de betreffende besluiten.

Voor een volledig overzicht zijn alle onderzoeken gebundeld in een zogenoemd Bijlagenboek. Dit Bijlagenboek bevat een overzicht (‘Indeling Bijlagenboek’) waarop is weergegeven welk document bij welk besluit hoort. Het volledige Bijlagenboek met alle onderzoeken en achtergrondinformatie is opgenomen onder het Projectplan Waterwet omdat de meeste onderzoeken hierbij horen.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

(Indeling) Bijlagenboek (14 november 2018, pdf, 558kB)

Uitgelicht