Provincie actualiseert provinciaal erfgoedregister op onderdelen Stelling van Amsterdam

(01 oktober 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken in de gemeenten Zaanstad, Heemskerk en Haarlemmermeer het provinciale erfgoedregister voor onderdelen van de Stelling van Amsterdam aan te passen.

Onlangs vond er onderzoek plaats naar een aantal kleinere onderdelen van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Dit heeft geleid tot het voorstel om 7 grenspalen in te schrijven in het provinciale erfgoed register. Ook is uit het onderzoek geconstateerd dat er 2 onderdelen verloren zijn gegaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de actualisering van het provinciaal erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 de volgende monumenten in het provinciaal erfgoedregister op te nemen:

  • een tweede gietijzeren koker en de grenspalen O23 en O24 langs de Krommeniedijk in Krommenie, gemeente Zaanstad;
  • de grenspalen O3 en O4 nabij Kerkweg 4 te Spaarndam en de grenspalen O2, O3 en O7 nabij de Spaarndammerdijk/Inlaagpolder te Spaarndam, gemeente Haarlemmermeer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de actualisering van het provinciaal erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 de navolgende monumenten uit het provinciaal erfgoedregister uit te schrijven:

  • de kleine betonnen duiker aan de Zuidermaatweg, gemeente Heemskerk;
  • de peilschaal nabij Fort Veldhuis, gemeente Heemskerk.

Neem voor meer informatie over dit voorgenomen besluit contact op met mevrouw I. Matheij: 023-5144382 of via e-mail: matheiji@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Als u het met dit voornemen niet eens bent, kunt u uw zienswijze hierover tot 4 december 2020 indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Regionale Economie & Erfgoed, mevrouw I. Matheij, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.

Uitgelicht