Terinzagelegging: ‘Eerste herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022’

(22 augustus 2022)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp van de ‘Eerste herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022’ ter inzage leggen.

De Omgevingsverordening NH2022 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland. Ter inzage ligt de herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 met onderliggende stukken.

Periode terinzageleggingen

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag 22 augustus tot en met maandag 3 oktober 2022. U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken digitaal inzien op deze pagina onder het kopje 'Documenten' en op ruimtelijkeplannen.nl. Het document '3. Wijzigingen OV NH2020 bij uitstel IWT OW' staat alleen op deze pagina, niet op ruimtelijkeplannen.nl. Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Digitale zienswijzen kunnen van maandag 22 augustus tot en met maandag 3 oktober worden ingediend via het formulier. Na het invullen ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden opgestuurd naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Dit onder vermelding van zaaknummer 1871300 of het onderwerp eerste herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.

Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 – 514 44 40.