Terinzagelegging ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2023-I’

(01 maart 2023)

Kennisgeving: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2023-I’ ter inzage leggen. De Omgevingsverordening NH2020 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland.

Periode terinzageleggingen

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van woensdag 1 maart tot en met zondag 30 april 2023. U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken vanaf 1 maart 2023 digitaal inzien via  www.ruimtelijkeplannen.nl of onder het kopje ‘documenten’ op deze pagina. Het document ‘Ontwerp wijziging werkingsgebieden ronde 2023-I dient in samenhang met de ‘viewer wijziging werkingsgebieden OV NH ronde 2023-I’ te worden gelezen.

Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV,  tel. 023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijzen

We vragen u om in uw zienswijze aan te geven op welk wijzigingsnummer uit de ter inzage gelegde stukken u reageert.
Digitale zienswijzen kunnen van woensdag 1 maart tot en met zondag 30 april 2023 worden ingediend via het formulier. Na het invullen ontvangt u een ontvangstbevestiging. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden opgestuurd naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001DA Haarlem. Dit onder vermelding van zaaknummer 1985079 of het onderwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2023-I’.
Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 – 514 44 40.