Terinzagelegging ontwerplijst zwemlocaties Noord-Holland 2021

(03 februari 2021)

Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemlocaties in oppervlaktewater aan op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties. 

Op 26 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerplijst voor het zwemseizoen 2020 vastgesteld. Voor zwemseizoen 2021 worden 155 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2020 zijn er 3 nieuwe locaties. Dit zijn de locaties Oosterleek in gemeente Drechterland en Uitdam Noord en Hemmeland Strand 4 in Waterland.

De ontwerplijst zwemlocaties vindt u rechtsboven op de pagina.

Ingezetenen van de provincie Noord-Holland en overige belanghebbenden kunnen van 5 februari tot en met 19 maart 2021 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze zendt u, onder vermelding van nummer 1562905/1562906, aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. dhr. J. van Brussel, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar het emailadres brusselj@noord-holland.nl

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. J. van Brussel, tel. 023 – 514 3720.

 

Uitgelicht

Download