Terinzagelegging wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2021

(27 september 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2021’ ter inzage leggen. De uitgangspunten van de werkingsgebieden staan niet ter discussie en daarmee de werkingsgebieden zelf ook niet.

Door specifieke ontwikkelingen kan een werkingsgebied echter wel aan verandering onderhevig zijn. Wijzingen van een aantal werkingsgebieden liggen hierom ter inzage. Het betreft de volgende soort wijzigingen: technische wijzigingen ten aanzien van de begrenzing, situaties waar de uitgangspunten voor het begrenzen niet juist zijn toegepast en wijzigingen waar met de gemeente reeds overeenstemming over is bereikt.
Werkingsgebieden bepalen waar welke activiteiten, al dan niet (geconditioneerd) zijn toegestaan. Bij het opstellen van de Omgevingsverordening NH2020 is intensief gekeken waar en waarom een werkingsgebied is gelegd op een gebied in onze provincie.

Periode terinzageleggingen

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van maandag 27 september tot en met maandag 8 november 2021. U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken digitaal inzien via deze pagina en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV,  023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Digitale zienswijzen kunnen tot en met 8 november 2021 worden ingediend via het formulier. Na het invullen ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden opgestuurd naar
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 3007,
2001 DA Haarlem.

Dit onder vermelding van zaaknummer 1695209 of het onderwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2021’.

Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 – 514 44 40.