Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Natuurbeheerplan 2024

    19 oktober 2023

    Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in overeenstemming met artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 op 17 oktober 2023 de definitieve versie van het Natuurbeheerplan 2024 en Nota van Beantwoording vastgesteld.