Weblog: De koers uitzetten en fietsen maar

(08 mei 2018)

Pak je de auto, het openbaar vervoer of de fiets? In Nederland wordt heel vaak dat laatste als antwoord gegeven. We staan sinds jaar en dag bekend als een fietsende natie. Zeker in de drukke binnensteden is het ook vaak de snelste manier van a naar b.

Maar ook in de buitengebieden is de fiets onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan scholieren die naar school gaan in het naastgelegen dorp. En wat te denken van de groeiende populariteit van de elektrische fiets? Steeds meer mensen kiezen daarvoor, een goed vervoermiddel voor langere afstanden en vaak een waardig alternatief voor de auto. En niet te vergeten de fietsende recreant. We zien ze allemaal steeds vaker in het Noord-Hollandse fietslandschap!

Fijn, zo’n beeld. Ziet u het voor zich? Ik wel. Echter, het is natuurlijk in al die gevallen wel fijn als je dan ook veilig door kunt fietsen. Op paden die speciaal voor fietsers zijn ingericht, waar je meters kunt maken en zo je eindbestemming veilig kunt bereiken. En daar zit hem nou net de crux van het verhaal: aan deze toenemende aantallen fietsers van divers pluimage moeten wij als overheden de ruimte bieden. Ik zeg bewust 'wij', omdat het niet alleen aan ons als provincie ligt om dit voor elkaar te krijgen. Om er voor te zorgen dat we in Noord-Holland de juiste ruimte geven aan onze fietsers zullen wij als overheden moeten samenwerken. Met elkaar maar ook met andere betrokken partijen.

De fiets in onze Omgevingsvisie

De provincie werkt samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners aan een visie voor de toekomst van Noord-Holland. Hoe zorgen we ervoor dat onze omgeving ook in 2050 nog aantrekkelijk is om te wonen, te werken en op pad te gaan? De fiets is daarin van essentieel belang. En daarom roep ik u op om met elkaar én met ons in gesprek te gaan. Want 2050 lijkt ver weg, maar de keuzes die wij nu maken bepalen hoe het er dan uit komt te zien. Daarom hebben we als provincie Noord-Holland 8 ambities geformuleerd waarop wij willen koersen. Samen met partners. Ons doel is dat in het jaar 2050 de fiets een nog belangrijker rol speelt in de regionale mobiliteit van Noord-Holland. Er is dan één compleet, herkenbaar en veilig netwerk van fietspaden: op de belangrijkste regionale verbindingen tussen steden, werklocaties, OV-knooppunten, onderwijsinstellingen en natuurgebieden, waarop fietsers zo veel mogelijk lekker door kunnen trappen.

Fietsenstalling

Droom

Een mooie droom? Of kunnen we dit allemaal komende jaren werkelijkheid laten worden? Eerlijk gezegd snap ik heel goed dat het kiezen van ruimte voor de fiets voor velen vragen oproept en dat er dilemma’s zijn waar we tegen aan zullen lopen. Maar het begint met het uitspreken van een wens en een ambitie. De komende tijd gaan we dan ook in gesprek met gemeenten, Vervoerregio Amsterdam, de fietsersbond en Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik ben benieuwd naar hun standpunten, ideeën, wensen en aanvullingen. En laten we dan voortvarend aan de slag gaan. Want een koers bepalen voor de fiets is mooi, maar kiezen langs welke weg we dat doen is net zo belangrijk. Ziet u het voor zich? Ik ook!

Elisabeth Post
8 mei 2018

Uitgelicht

Portretfoto Elisabeth Post

Perspectief Fiets

(09 mei 2018, pdf, 10MB) Download dit bestand