Weblog: Landbouw verdient een eigen minister

(10 februari 2017)

Eind januari zagen we een trotse staatssecretaris Van Dam, die op "Die Grune Woche" in Duitsland met recordbrekende exportcijfers van de Nederlandse landbouwsector kwam. Cijfers die wijzen op het enorme belang van deze sector. Goed om te zien dat ook Van Dam daar in de laatste fase van deze regeerperiode achter komt. Met zulke belangen is het toch te gek dat Landbouw nu geen eigen Minister heeft.

De cijfers die Van Dam zo trots liet zien zijn dan wel landelijke cijfers, maar Noord-Holland levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Het is geen nieuws dat ik al jaren trots ben op deze sector in onze provincie. Maar liefst 61% van onze grond is landbouwareaal en dat is natuurlijk uniek in zo’n drukke Randstadprovincie als Noord-Holland. De diversiteit is enorm: in en rond Aalsmeer sierteelt en de wereldwijd bekende bloemenveiling. In het noordelijke deel landbouw in al zijn verscheidenheid. Van de beste zaadveredelingsbedrijven ter wereld tot het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld. En daarnaast ook nog pootaardappelen, fruitteelt, akkerbouw, kassen, melkveehouderijen, de grootste groenteverwerkers van Europa, kaasmakerijen, schapen, etc..

Greenports

In Noord-Holland hebben wij twee Greenports, waarbinnen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid goed samenwerken. Door deze structuur lukt het ons ook steeds beter om Europese subsidies binnen te halen, waardoor de investeringen van de agrarische ondernemers vaak verdubbeld kunnen worden. En waarbinnen een goed klimaat ontstaat voor vernieuwende en duurzame ontwikkelingen.
 

Wij zijn daardoor in onze provincie in staat om een aantal mondiale problemen te helpen oplossen. Hier staat de wieg van nieuwe technieken die op mondiaal niveau het verschil kunnen maken. Projecten zoals teelt op water, zilte teelt en de crossovers met de coatingtechnieken uit de zaadveredeling zijn daar mooie voorbeelden van.

Maar ook op het gebied van duurzaam energiegebruik vinden er binnen de Noord-Hollandse landbouwsector interessante proeven plaats. Projecten op het gebied van  gelijkstroom, warmte-koudeopslag en geothermie zijn van groot belang voor de toekomst van de glastuinbouw, omdat de kosten voor energie en water structureel omlaag gaan. Ook het milieu vaart daar wel bij. Zeker als we deze technieken op grote schaal kunnen toepassen.

Geothermie

Een plan waar ik nog steeds mee bezig ben in dat verband, is om geothermie op een grotere schaal toe te passen. Het natuurlijke temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper gelegen warmtereservoirs kan in de toekomst een belangrijke energiebron worden. Maar (proef)boringen zijn (nu nog) heel duur en de investering is dan ook risicovol.

Mijn idee is eigenlijk heel simpel. Als je één boring doet die mislukt heb je een probleem maar als je er landelijk 30 zou doen wordt het risico op een mislukte boring verhoudingsgewijs minder. Verder zou het aanbestedingsvoordeel groot kunnen zijn. Het Rijk zou hier een garantstelling voor kunnen afgeven. 

Het is dus mooi om te zien dat onze staatssecretaris tijdens de Duitse beurs trots de Nederlandse exportcijfers van de landbouwsector presenteert. Maar het zou nog mooier zijn als het volgende kabinet de landbouw, met alle kansen en uitdagingen die deze sector biedt, serieus zou nemen en weer een echte minister van landbouw zou aanstellen. De sector verdient dat!

landbouwgrond