Midterm Review

Gedeputeerde Staten maken halverwege de collegeperiode de balans op van de voortgang. Dat doen zij aan de hand van een tussentijdse voortgangsrapportage: de Midterm Review van het coalitieakkoord (pdf, 1,9 MB).

De voortgang van het coalitieakkoord 2019-2023 'Duurzaam doorpakken!' en de ambities voor de komende 2 jaar zijn ook in beeld gebracht in een infographic (pdf, 87 Kb).

Infographic Midterm Review


Uitgelicht