7 belangrijke stappen voor het organiseren van een referendum

(25 juni 2020)

Waaraan moet je allemaal voldoen als je een referendum wilt organiseren? Een samenvatting in 7 stappen.

1.    Het onderwerp

Een referendum mag gaan over allerlei onderwerpen, maar dit kunnen alleen besluiten zijn van Provinciale Staten (PS). Individuele kwesties zoals ontslagen of schenkingen zijn geen referendumonderwerpen. De hele lijst staat in de Referendumverordening Noord-Holland.

2.    De kennisgeving

De eerste echte stap is dat je PS informeert over je voornemen om een referendum te houden. Dat gaat via een zogenaamde kennisgeving, die moet worden ondersteund door minimaal 500 kiesgerechtigden uit Noord-Holland. De precieze voorwaarden vind je in de Referendumverordening.

Referendum organiseren

3.    De goedkeuring

Tijdens een vergadering waarin de kennisgeving op de agenda staat, beslissen PS of over het bewuste besluit een referendum kan worden gehouden. Ook checken ze of de kennisgeving correct is. Als PS akkoord zijn, stellen Gedeputeerde Staten (GS) een referendumcommissie in. 

4.    Het inleidend verzoek

De volgende belangrijke stap is het inleidend verzoek. Minimaal 10.000 kiesgerechtigden moeten zo’n verzoek indienen bij de voorzitter van de referendumcommissie.  

5.    Het definitieve verzoek

Als hierop ook groen licht komt, kan iedere kiesgerechtigde een verklaring tot ondersteuning van het inleidend verzoek afleggen. Dit heet het definitieve verzoek. Je hebt minstens 45.000 van deze ondersteuningsverklaringen nodig.

6.    De stemming

De referendumcommissie checkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Als dat zo is, wordt de datum vastgesteld en bepalen PS de vraagstelling van het referendum. Elke kiesgerechtigde Noord-Hollander kan dan stemmen. Dit gaat op dezelfde manier als bij andere verkiezingen.

7.    De uitslag

Na het stemmen maakt de referendumcommissie de opkomst en uitslag bekend. De uitslag is alleen geldig als de meerderheid bestaat uit minimaal 30% van het totale aantal kiesgerechtigden. De uitslag geldt dan als advies aan Provinciale Staten. 

Raadpleeg voor alle details en voorwaarden altijd de Referendumverordening Noord-Holland

Uitgelicht