Schoon Schip

In een brief aan Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten hun reactie gegeven op het rapport van de commissie Operatie Schoon Schip.

Rapport Operatie Schoon Schip

De opdracht van de commissie Operatie Schoon Schip was alle onderwerpen en activiteiten boven water te halen die in twee collegeperioden (2003-2011) op het bestuurlijk vlak van de provincie hebben gespeeld en waarvan het college als collegiaal bestuur en Provinciale Staten als controlerend orgaan op de hoogte hadden moeten zijn. Het gaat met name om (mogelijke) integriteitsschendingen op bestuurlijk niveau en onregelmatigheden in de beleidsvoering en besluitvorming.

Het onderzoek is uitgevoerd door:

  • prof. dr. J. de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden
  • prof. dr. J.H.J. van den Heuvel, emeritus hoogleraar beleidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in ethiek in bestuur en beleid en bestuurlijke en ambtelijke integriteit
  • prof. dr. mr. M. Pheijffer RA, hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar forensische accountancy aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in bedrijfsethiek, fraude en integriteitmanagement