M.C. Middelkoop (Claire)

Claire Middelkoop

Duo-commissielid sinds 12-06-2023

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO rechtsgeleerdheid en politicologie

Beroep

Fractiemedewerker Forum voor Democratie, Amsterdam

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Ruimte
  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

Bestuurslid Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (Onbezoldigd)