A.J.M. Muurlink (Alphons)

Alphons Muurlink

Duo-commissielid sinds 08-07-2019

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politicologie, Nederlands Recht en Internationaal Recht

Beroep

Privacy Officer

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)

Nevenfunctie(s)

  • Voorzitter PvdA Amsterdam Noord (onbezoldigd)
  • Privacy Officer, GBLT in Zwolle (bezoldigd)
  • Centrale Privacy Officer, KNAW in Amsterdam (bezoldigd)
  • Projectleider privacy, Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn (bezoldigd)