A.J.M. Muurlink (Alphons)

Alphons Muurlink

Duo-commissielid sinds 08-07-2019

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politicologie, Nederlands Recht en Internationaal Recht

Beroep

Kwartiermaker/Chief Privacy Officer, Hogeschool van Amsterdam

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)

Nevenfunctie(s)

  • Redactie De Rode Werf, Partij van de Arbeid Amsterdam
  • Eigenaar Solutions@hand (ZZPer) (bezoldigd)