A.J.M. Muurlink (Alphons)

Alphons Muurlink

Duo-commissielid sinds 08-07-2019

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politicologie, Nederlands Recht en Internationaal Recht

Beroep

Privacy Officer

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)

Nevenfunctie(s)

  • Functionaris Gegevensbescherming bij de gemeente Landsmeer (bezoldigd)
  • Functionaris Gegevensbescherming bij het IMG (bezoldigd)
  • Centrale Privacy Officer bij de KNAW (bezoldigd)
  • Privacy Officer bij de Hogeschool van Amsterdam (bezoldigd)
  • Privacy Officer bij GBLT (bezoldigd)
  • Privacy adviseur bij het Waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)
  • Voorzitter PvdA  afdeling Amsterdam Noord (onbezoldigd)