R.J.P. Baljeu (Robert Jan)

Robert Jan Baljeu

Provinciale Staten, fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: Fractie Baljeu

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Universiteit van Amsterdam, Psychologie (niet afgerond)

Beroep

Recruitment & training, Forum voor Democratie

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

Turning Point B.V., directeur (bezoldigd)

Uitgelicht

Fractie Baljeu