R.J.P. Baljeu (Robert Jan)

Robert Jan Baljeu

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3-5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Universiteit van Amsterdam, Psychologie (niet afgerond)

Beroep

Recruitment & training, Forum voor Democratie

Nevenfunctie(s)

Turning Point B.V., directeur (bezoldigd)