M.N. Bolkestein (Martijn)

Martijn Bolkestein

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 17-06-2019

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Doctorandus Economie

Beroep

Consultant Berenschot B.V.

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)

Nevenfunctie(s)

  • Penningmeester Stichting Gevluchte Kunstenaars
  • Bestuurslid Stichting tot Instandhouding Joodse Begraafplaats Overveen
  • Penningmeester Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus in de Plantage
  • Voorzitter reünistenvereniging Jumbo
  • Lid redactieraad van de TelderStichting, gelieerd aan de VVD
  • Trainer bij de Haya van Somerenstichting, gelieerd aan de VVD (bezoldigd)
  • Auteur Dorpspolitiek, verschenen bij Prometheus (bezoldigd)