M.T. Cardol (Rien)

Rien Cardol

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: GroenLinks

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3-5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

WO Psychologie

Nevenfunctie(s)

Freelance tekstschrijver (bezoldigd en onbebezoldigd)