J.J. Carton (Jorrit)

Jorrit Carton

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Bestuurskunde

Beroep

Planschrijver, House of Tenders

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Rekeningencommissie

Nevenfunctie(s)

  • (Web) Developer bij Dream2Work (onbezoldigd)
  • Commissielid, gemeente Heemskerk (bezoldigd)