G.E.E. Everduim (Gideon)

Gideon Everduim

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: DENK

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Beroep

Sociaal ondernemer, Bindelmeer College

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

Geen

Uitgelicht