drs. G.H. van Geffen (Grethe)

Grethe van Geffen

Provinciale Staten (Duo-commissielid van 08-07-2019 tot 11-11-2019)

Statenlid sinds: 11-11-2019

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Franse Taal en Letterkunde

Beroep

Trainer, organisatieadviseur, manager (Seba cultuurmanagement bv)

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)

Nevenfunctie(s)

  • Bestuur Amsterdam Andalusisch Orkest (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Mensa Fonds (onbezoldigd)
  • Lid Diversity in Organizations, Communities & Nations Advisory Board (onbezoldigd)
  • Auteursinkomsten Voorbij het verschil; het belang van inclusief leiderschap (bezoldigd)