Statenlid in beeld: Anouk Gielen (GroenLinks)

(06 december 2021)

De volksvertegenwoordigers van Noord-Holland zijn halverwege hun zittingsperiode. De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen in zicht. Aanleiding voor nieuwe vragen aan de Statenleden over hun ervaringen, resultaten en ambities. Deze keer aan Anouk Gielen (GroenLinks).

Statenlid in beeld: Anouk Gielen (GroenLinks)

Wat vond je het mooiste debat in deze periode? 

We hebben best een rare Statenperiode gehad met de online vergaderingen. Het waren niet echt debatten waar ik heel gelukkig van werd. Toen we weer fysiek konden vergaderen merkte ik dat er weer meer ruimte was voor luchtigheid en humor. Dus de eerste vergaderingen die weer fysiek plaatsvonden waren erg prettig. Ik hoop dat we die schwung kunnen vasthouden.

Op welk resultaat ben je trots? 

Ik ben heel trots op de ‘honderdmiljoen motie’ waarmee we de gebouwde omgeving gaan verduurzamen. Het is echt mooi dat we als provincie vanuit de coronacrisis zo’n reactie hebben kunnen geven en dat we hiermee zoveel vliegen in 1 klap slaan. De verduurzaming van de gebouwde omgeving is ook iets waar gemeenten heel veel ondersteuning bij kunnen gebruiken. Ik ben er echt trots op dat we dat als Provinciale Staten voor elkaar hebben kunnen krijgen.

Welke persoon, politicus of collega Statenlid heeft jou sterk beïnvloed of geïnspireerd? 

Ik kan hier allemaal grote politieke helden gaan noemen, maar liever noem ik hier 2 Statenleden van andere partijen die ik heel goed vind in hun werk. De eerste is Inez Kostić van de Partij voor de Dieren. Zij is heel scherp op de inhoud en zet echt door in debatten vanuit haar politieke drive en idealen. Esther Kaper inspireert me ook. Zij is duo-commissielid voor de ChristenUnie. Wat ik zo knap aan haar vind is dat ze vanuit de inhoud op een heel collegiale, vriendelijke manier debat voert, en ook scherp doorvraagt.

Wat wil je de komende 2 jaar nog voor elkaar krijgen?

Amsterdam heeft net een geslaagd eerste experiment met een burgerberaad gehad rondom klimaatmaatregelen. Ik wil graag een provinciaal burgerberaad opzetten. Een burgerberaad heeft als voordeel dat een groep mensen wordt ingeloot om mee te praten, waardoor je een afspiegeling van de samenleving krijgt, dus in leeftijd, opleiding, culturele achtergrond, geslacht of gender. Het burgerberaad komt met aanbevelingen waar je als politiek orgaan weer verder mee gaat. Ik denk dat het een heel vernieuwende manier is om een diverse groep uit de bevolking een stem geven en te betrekken bij het politieke debat en bij het werk van de provincie.

Welke schrijver, serie, podcast, afspeellijst of muziek wil je iedereen aanraden?

Ik zou iedereen het boek 'Het tegenovergestelde van een mens' van Lieke Marsman willen aanraden. Marsman is nu Dichter des Vaderlands. Iedereen, vooral ieder Statenlid, zou dat moeten lezen. Voor een groot deel gaat het over klimaatverandering. Dat thema wordt uitgelegd aan de hand van een prachtige metafoor rondom een dam die staat voor de overstromingen die door klimaatverandering op ons afkomen en voor de druk van de maatschappij waarin we leven. Ik was daar erg door geraakt.