drs. L. Gonggrijp (Linde)

Linde Gonggrijp

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 18-05-2020

Partij: D66

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politieke Wetenschappen UvA

Beroep

Leerkracht in opleiding BO, 8e Montessorischool Amsterdam

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)

Nevenfunctie(s)

  • Raad van Advies organisatie Cross Over (onbezoldigd)
  • Vicevoorzitter/penningmeester van het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning D66 Noord-Holland (onbezoldigd)