Statenlid in beeld: Jaap Hollebeek (PvdD)

(16 oktober 2019)

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren.

Statenlid voor de provincie Noord-Holland namens de PvdD Jaap Hollebeek

Waarom ben je Statenlid geworden?

Ik ben actief lid geworden van de Partij voor de Dieren omdat ik van mening ben dat de eenzijdige focus op economische groei niet de oplossing voor de meeste problemen is, maar juist de oorzaak daarvan. Dat zie je ook terug in het fysieke domein in Noord-Holland. Er is veel eentonigheid in het landschap. Overal zijn bedrijfsterreinen ontstaan zonder enige stedenbouwkundige of architectonische samenhang, honderden hectares Engels raaigras met hier en daar een enkele weidevogel, en monotone uitlegwijken met bijzonder weinig variatie in woningen en openbaar groen. De diversiteit in het landschap verdwijnt en de biodiversiteit verarmt. De provincie is bij uitstek de bestuurslaag waar besluiten over deze thema’s worden genomen. Daarom ben ik bij de provincie actief als Statenlid.

Hoe bevalt het werk als Statenlid?

In één woord, ge-wel-dig! Vanaf de allereerste dag voel ik me als een vis in het water als Statenlid. In het halfjaar dat ik nu in Provinciale Staten actief ben, heb ik gemerkt dat je écht verschil kunt maken. Ondanks de politieke verschillen is de onderlinge sfeer bijzonder positief en constructief en de uitstekende Statengriffie zorgt ervoor dat we ons werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Wat wil je komende 4 jaar bereiken?

Als woordvoerder ruimte, wonen en mobiliteit wil ik bereiken dat er een betere balans ontstaat tussen economie en natuur, tussen landschap en biodiversiteit. Daarnaast wil ik streven naar een herverdeling van de woningvoorraad. Op veel plekken in onze provincie staan woonwijken vol met ruime eengezinswoningen met slechts een of twee bewoners, terwijl aan de randen van de kernen vaak nog meer wijken met voornamelijk dit soort woningen nog meer groene ruimte laten verdwijnen. Kleiner, duurzamer en binnen de bebouwde kom bouwen dus.

Wat is jouw mooiste plek in Noord-Holland?

Plekken waar natuur en cultuurlandschap organisch in elkaar overgaan vind ik het allermooist. Bijvoorbeeld op Texel, bij de binnenduinranden, bij die paar kleinschalige polders die we nog hebben of bij de ’s-Gravelandse buitenplaatsen. Zelf kom ik graag in het Twiske om met mijn hond te wandelen. Het is fijn dat er dichtbij de grote stad nog zo’n plek met rust en ruimte bestaat. Dat moeten we koesteren.

Over Jaap Hollebeek

Jaap Hollebeek woont met zijn dochters in Oostzaan. Hij werkt als zelfstandig ondernemer in het onderwijs. Jaap is bij voorkeur in de buitenlucht te vinden.

Uitgelicht