E.W.J. Jensen (Eric)

Eric Jensen

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Lerarenopleiding Maatschappijleer

Beroep

Docent ROC-TOP

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK) (plv. voorzitter)

 

Nevenfunctie(s)

Geen