mr. R.P.M. Kocken (Rosan)

Rosan Kocken

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 26-03-2015

Partij: GroenLinks

Adres

Hoogte Kadijk 163
1018 BJ, Amsterdam

Opleiding

WO Nederlands Recht

Beroep

Advocaat Block Advocatuur

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG), waarnemend voorziter
  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Bestuur stichting derden gelden KvdS Advocaten
  • Secretaris van de vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA)