mr. R.P.M. Kocken (Rosan)

Rosan Kocken

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 26-03-2015

Partij: GroenLinks

Adres

Hoogte Kadijk 163
1018 BJ, Amsterdam

Opleiding

WO Nederlands Recht

Beroep

Advocaat Block Advocatuur

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Bestuur stichting derden gelden KvdS Advocaten (onbezoldigd)
  • Penningmeester bestuur Stichting Fractieondersteuning GroenLinks (onbezoldigd)