drs. G.H.J. Kohler (Gerard)

Gerard Kohler

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: JA21

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

UvA Geschiedenis van het Midden Oosten
Informatica Bsc.

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)

Nevenfunctie(s)

  • Plaatsvervangend bestuurslid Waddenfonds (onbezoldigd)