drs. G.H.J. Kohler (Gerard)

Gerard Kohler

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: JA21

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

UvA Geschiedenis
Informatica Bsc.

Beroep

Werkzaam UvA

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)

Nevenfunctie(s)

  • Plaatsvervangend bestuurslid Waddenfonds (onbezoldigd)