I. Kostić MSc (Ines)

Ines Kostić

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: Partij voor de Dieren

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3-5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politieke Wetenschappen en Kunst, Cultuur & Media

Beroep

Projectencoördinator/Communicatie medewerker, Animal Politics Foundation

Nevenfunctie(s)

  • Voorlichter bij COC Nederland
  • Werkgroepcoördinator PvdD Gooi en Vecht

Uitgelicht