I. Kostić MSc (Ines)

Ines Kostić

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: Partij voor de Dieren

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politieke Wetenschappen en Kunst, Cultuur & Media

Beroep

Projectencoördinator/Communicatie medewerker, Animal Politics Foundation

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)

Nevenfunctie(s)

  • Voorlichter bij COC Nederland
  • Werkgroepcoördinator PvdD Gooi & Vecht
  • Secretaris Stichting Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland

Uitgelicht

Interview Ines Kostić (PvdD)

Statenlid in beeld: Ines Kostić (PvdD) 
(november 2020)