Statenlid in beeld: Ines Kostić (PvdD)

(23 november 2020)

Wie zijn de volksvertegenwoordigers die aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? In de rubriek ‘Statenlid in Beeld’ stellen zij zich voor. Deze keer is dat Ines Kostić van de Partij voor de Dieren.

Ines Kostić (PvdD)

Waarom bent je Statenlid geworden? 

Ik heb altijd gezegd: ‘ik word nooit politicus’. Ik zag steeds hetzelfde: dat iedereen aan de onderhandelingstafel ging zitten en zóveel water bij de wijn deed, dat er geen goede wijn overbleef. Dat leidt tot rommelen in de marges, terwijl we fundamentele verandering nodig hebben. Toen kwam de Partij voor de Dieren. In het partijprogramma las ik een heel uniek uitgangspunt: ‘ecocentraal’ denken in plaats van ‘egocentraal’. Ik zag de rol van de partij als aanjager. De politiek heeft zo’n aanjager nodig, nu de wereld op een kantelpunt staat. De rol van de provincie op een gezonde leefomgeving en de indeling van schaarse ruimte heeft grote effecten op mens en dier. En de gezondheid van mens, dier en onze planeet moet prioriteit krijgen. Daarom zit ik in de Staten.

Hoe bevalt het werk als Statenlid?

Fantastisch! Omdat je hier in het hart van de democratie zit, waar je een idee neer kan leggen waar mensen over gaan nadenken en ook over moeten stemmen. Je kan dingen veranderen, als je hard blijft werken en agenderen. De provincie en andere partijen moeten nu ook vaker de belangen van dieren benoemen. In mijn rol kan ik Gedeputeerde Staten en andere partijen uitdagen om bij beleidsvorming te denken vanuit dwarsverbanden tussen ecologie, economie, welzijn van mens en dier en klimaat. 

Wat wil je bereiken?

De transitie naar meer plantaardige voeding is cruciaal om ecologische en klimaatdoelen te halen. Daarbij moeten boeren worden geholpen en burgers eerlijk geïnformeerd worden. We hebben daarvoor samen met boeren en topwetenschappers van onder andere Oxford een visie opgesteld, ter inspiratie van de provinciale Voedselvisie. Ik wil ook bereiken dat de provincie de kwetsbare belangen van de natuur en de gezondheid van mens en dier meer verdedigt. Nu staat de provincie vervuilers als Tata en Formule 1 in de rechtszaal te verdedigen. Ten slotte wil ik dat de provincie volwassener omgaat met dieren. We hebben monoculturen van ons landschap gemaakt en tweederde wordt gebruikt voor landbouw. Je kan niet steeds meer ruimte van dieren innemen en vervolgens verwachten dat dieren zich aan jouw regels gaan aanpassen en ze anders afmaken. Nu worden dieren massaal geschoten en vergast. Dat is achterhaald en barbaars. We zijn innovatief genoeg om dat te veranderen. Op korte termijn moet de provincie de jacht op eigen gronden afschaffen. 

Wat is jouw mooiste plek van Noord-Holland?

Dat is een lastige vraag, net zoals ‘wat is het leukste liedje’ of ‘het mooiste kunstwerk’. Maar de zandplaat Noorderhaaks bij Texel is bijvoorbeeld een prachtig gebied voor heel veel dieren, dat steeds verandert door het water en de wind. Als je daar naar kijkt dan voel je je nederig en dan begrijp je hoe klein wij als mens zijn in het ecosysteem en hoe afhankelijk we ervan zijn. 

Over Ines

Ines is geboren in Bosnië en Herzegovina, maar is in de jaren ’90 naar Nederland gevlucht en woont nu met haar vriendin in Hilversum. Naast haar Statenlidmaatschap werkt Ines als internationaal coördinator voor de Animal Politics Foundation en zet ze zich samen met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld in voor positieve verandering.

Uitgelicht

Interview Ines Kostić (PvdD)