I. Kostić MSc (Ines)

Ines Kostić

Provinciale Statenlid; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: Partij voor de Dieren

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politieke Wetenschappen en Kunst, Cultuur & Media

Beroep

Manager internationale stichting (Animal Politics Foundation)

Nevenfunctie(s)

  • Voorlichter bij COC Nederland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland (onbezoldigd)

Uitgelicht

Interview Ines Kostić (PvdD)

Statenlid in beeld: Ines Kostić (PvdD) 
(november 2020)