Statenlid in beeld: Süleyman Koyuncu (DENK)

(26 april 2021)

Wie zijn de volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten? In deze rubriek stellen de Statenleden zich voor. Deze week is dat Süleyman Koyuncu van DENK.

Suleyman Koyuncu

Waarom ben je Statenlid geworden? 

Na 11 september 2001 werd er veel negatief gesproken over mensen met een migratieachtergrond. Het leek het erop dat zij vaak slechte dingen doen en een negatief beeld hebben van Nederland. Dat klopt niet en daar stoorde ik mij aan. Want ik ben Nederlander, ik hou van Nederland, ik leer mijn kinderen Nederlands en werk keihard aan een toekomst. Hoe kan je mij dan op die manier wegzetten? Niet lang daarna zag ik Kuzu in de Tweede Kamer die uitsprak wat ik voelde. Toen heb ik me aangemeld bij Denk. Ik kwam in 2017 bij het campagneteam terecht en we haalden 3 zetels in de Tweede Kamer. Een jaar later mocht ik als afdelingscoördinator leiding geven aan de oprichting van DENK-Amsterdam. Toen we 3 zetels haalden in Amsterdam werd ik daar duo-raadslid. Daar ben ik in februari 2020 mee gestopt om vanwege gezinsuitbreiding meer tijd vrij te maken voor mijn gezin. Maar toen mij werd gevraagd om de vrijgekomen plek bij de provincie in te nemen heb ik die verantwoordelijkheid geaccepteerd. 

Hoe bevalt het werk als Statenlid? 

Het bevalt goed. We trekken vaak samen met andere partijen op voor moties en amendementen. In heb nu een paar vergaderingen gedaan en mijn maidenspeech gehouden over boerderij-educatie voor de jeugd. Ik heb daar een motie voor ingediend die het met algemene stemmen heeft gehaald. Dat was meteen een succes. 

Wat is jouw mooiste plek in Noord-Holland

We hebben echt een fantastisch mooie provincie! Ik ga regelmatig naar Texel, een scooter huren en genieten van de natuur. Maar als ik echt moet kiezen: de kop van het Java-eiland in  Amsterdam, bij het oorlogsmonument. 

Wat wil je komende jaren bereiken?

De verbinding tussen de mensen uit de stad en het voedsellandschap kan veel beter. Ik haal veel voedsel en fruit bij boeren uit de buurt. Dat is veel beter dan het bij de supermarkt te halen. Het is ook leuker voor de kinderen. Mijn zoon gaat graag mee om appels plukken. Verder merk ik dat niet iedereen meeprofiteert van investeringen in nieuwe ov-verbindingen. Buitenwijken en kleinere plaatsen hebben niet altijd goede verbindingen. Op het terrein van deelmobiliteit zoals deelauto’s en deelscooters worden enorme stappen gezet. Dat is heel goed voor het tegengaan van de drukte in de grotere steden. Maar dan moet je dit soort concepten wel overal hebben. Dat is helaas niet het geval. De uitrol ervan wordt erg overgelaten aan private partijen en die richten zich vooral op de drukkere plaatsen zoals de binnenstad van Amsterdam, terwijl je deelauto’s en deelscooters juist ook in de rest van de stad en de provincie goed kan gebruiken als aanvulling op het ov.

Over Süleyman

Süleyman is 33 jaar oud. Hij komt uit een echte ondernemersfamilie en is rijschoolhouder. Binnenkort verhuist hij met zijn vrouw en zijn 2 zoons naar hun zelfbouwwoning in Amsterdam. 
 

Uitgelicht